ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชม นราห์ อินดัสตรี

ปลัดกอบชัยฯ และคณะลงพื้นที่เชียงใหม่เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการผู้ผลิตชา กาแฟ อาหารเสริมจากพืชสมุนไพรออร์แกนิค ต้นแบบสถานประกอบการที่นำผลการวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

วันนี้ (12 กันยายน 2563) เวลา 9.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท นราห์อินดัสตรี จำกัด อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผลิตชา กาแฟ อาหารเสริมจากพืชสมุนไพรออร์แกนิค 100% และจำหน่ายวัตถุดิบ รวมถึงคิดค้นและพัฒนาสูตรตำรับเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า

ภายใต้แนวคิด“อาหารที่ดีที่สุด ต้องมาจากธรรมชาติ” มีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Original Equipment Manufacturer หรือ OEM

โดยมี นายธีรพงศ์ เธียรพัฒนพล CEO&FOUNDER บริษัท นราห์อินดัสตรี จำกัด ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงงานฯ

ทั้งนี้ บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 10 ล้านบาท เพื่อซื้ออาคารโรงงานพร้อมที่ดิน (จากเดิมเช่าโรงงานเพื่อทำการผลิต) และเข้าร่วมโครงการยกระดับการประกอบการ SME ภาคเหนือตอนบนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ซึ่งจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่กลับมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากปกติอีกด้วย

Visitors: 176,295