นราห์ อินดัสตรี เข้ารับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ

นราห์ อินดัสตรี เข้ารับเกียรติบัตร ผู้ให้การสนับสนุน ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

คุณณัฐกาญจน์ เธียรพัฒนพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพออแกนิกของภาคเหนือ เข้ารับเกียรติบัตร การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 2nd GCIC, 46th National and 9th International Graduate Research Conference "งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และสังคม" (Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability) จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Visitors: 176,295