ติดตามผลงานวิจัยเรื่องกาแฟ

วันจันทร์ 26 มิถุนายน 2561 ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมกรมวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี ภาคเหนือจะเข้ามาบริษัทเพื่อติดตามผลงานวิจัยเรื่องกาแฟร่วมกับ อ.ดวงพร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เป็นผู้ดูแลงานวิจัย
Visitors: 149,415