ผู้บริหาร นราห์ อินดัสตรี เข้าเยี่ยมชมโรงงานอเมริกา

ผู้บริหาร นราห์ อินดัสตรี เข้าเยี่ยมชมโรงงานในแหล่งผลิตอาหารเสริมระดับโลก ณ ยูทาห์, ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

คุณธีรพงศ์ เธียรพัฒนพล คุณณัฐากาญจน์ เธียรพัฒนพล และ จิรันธนิน เธียรพัฒนพล (ลูกชาย) เข้าเยี่ยมชมการผลิตผงน้ำผัก (Juice Powder) ที่โรงงานผลิตผงน้ำผัก Superfood ในรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Mr. Stuart Fife ให้การต้อนรับและพาเข้าเยี่ยมชมภายในโรงงาน นอกจากนั้นยังพาขับรถชมฟาร์ม Wheatgrass ที่ใช้พื้นที่ปลูกถึง 4,000 เอเคอร์ หรือประมาณ 10,120 ไร่ ซึ่งปลูกแบบออแกนิก ไม่มีการใช้สารเคมีเลย ซึ่งได้รับมาตรฐานออแกนิกจาก USDA อีกด้วย

จากการเยี่ยมชมครั้งนี้ ทำให้ผู้บริหาร นราห์ อินดัสตรี มีความคิดในการนำเข้าผงน้ำผัก (Juice Powder) เข้ามาผลิตอาหารเสริมในประเทศไทย โดยจะเริ่มทำผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุดิบ Wheatgrass, Barley grass, Oat grass และ Alfalfa โดยใช้ชื่อว่า 4Greens เป็นผงน้ำผักที่ให้ประโยชน์มากมายกับร่างกายเป็นอย่างมาก

Visitors: 178,070