โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 กลุ่มโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำ บ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาโรงงาน นราห์ อินดัสตรี จำกัด เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ นำไปปรับใช้กับโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

Visitors: 149,417