นราห์ เข้ารับเกียรติบัตรผผู้สนับสนุนด้านวิชาการ

นราห์ อินดัสตรี เข้ารับเกียรติบัตร ผู้ให้การสนับสนุน ในงานการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

คุณณัฐกาญจน์ เธียรพัฒนพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพออแกนิกของภาคเหนือ เข้ารับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุน ในงานการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในฐานะที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็น "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจ เป็นผู้สนับสนุนการศึกษาในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม" เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัวและการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศและเชิดชูเกียรติแห่งความภาคภูมิใจ ณ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

Visitors: 178,067