คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเยี่ยมชมโรงงานนราห์ อินดัสตรี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทางคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด

Visitors: 149,415