คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมโรงงาน

คณะอาจารย์ และนักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเข้าเยี่ยมชมศึกษาโรงงาน นราห์ อินดัสตรี

ทางคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาโรงงาน ของบริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำโรงงานขนาดเล็กในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปใช้ในการเรียนรู้ต่อไป

Visitors: 176,303